Arhitektuur ja Disain

Moodsas võtmes miljööväärtuslik arhitektuur

Hooneid iseloomustab väga soe ja kutsuv, kergelt romantiliste detailidega moodne arhitektuur ning sisearhitekti igati läbimõeldud ja funktsionaalsed planeeringud. Kaasaegsed ja väga ökonoomsed tehnilised lahendused ning ainult parima kvaliteediga viimistlusmaterjalid. Maast laeni aknad tagavad väga avara ruumitunnetuse, ümmargused aknad sümbioosi raudteega ning hubased rõdud kõige krooniks.

Arhitekt

Ramul Saarniit

Eesti inimesed väärtustavad järjest rohkem oma ajalugu ja päritolu. Haapsalu mnt 25 kinnistule elamute projekteerimine läbi detailplaneeringu tõi kogukonna valjult kaasa rääkima. Kuna väärika ajalooga vallamaja ja hilisemat muusikakooli ei olnud korterelamuks mõistlik restaureerida, lepiti kompromissina kokku hoone tänavapoolse traditsioonilise ilme säilitamine.

Hoonete asetus ja planeering on kujundatud maksimaalsest päikesevalguse pritsiibist lähtuvalt. Arhitektuurses lahenduses otsiti ühisosa olemasoleva raudteearhitektuuriga, samas väärtustades olemasoleva hoone ajalugu. Haapsalu mnt äärse lammutatava hoone asemele on projekteeritud kahe “näoga“ elamu. Tänavapoolne esifassaad on ajaloolise hoone proportsioonides ning hoovipoolne fassaad on mahult kolmekorruseline ja haakub hoovipoolse elamu glamuursema arhitektuurikeelega. Hoovihoone kontseptsioon põhineb kinnise ehitusviisiga tänavajoonel paiknevate kitsaste katuseviiludega majade grupi tõlgendusel. Kuna raudteejaama piirkonnas on valdavalt väikesemahulised hooned, siis eesmärk oli suuremat kolmekorruselist hoonet liigendada ja optiliselt muuta mahtu väiksemateks sektsioonideks, tagades silmapaistva fassaadirütmi. Hoonete liigendatus tekitab õdusa sisehoovi ning ühtse terviku.

Arvestades keskkonda, on kasutatud põhiliselt kahte fassaadiviimistlusmaterjali – heledat ja sügavhalli puitlaudist ning katusel klassik plekki, mis kõik kokku tagab uuele elanikule hubase kodutunde.